Mimo że wypowiadanie obraźliwych słów w stronę innych osób nie ogranicza się jedynie do przestrzeni internetowej, to jednak tam zyskało ono swoją odrębną nazwę – hejt. Media społecznościowe stały się platformami do wymiany myśli, poglądów, treści multimedialnych, ale także nieżyczliwych komentarzy. Czy można wysnuć wniosek, że sama specyfika internetu sprzyja takim zachowaniom? A może hejt w internecie już jest zjawiskiem globalnym i należy wdrożyć przeciwko niemu specjalne środki przeciwdziałania?

Hejt w internecie – czym jest?

Hejt jest w stanie rozpoznać prawie każdy użytkownik internetu. Jego przykłady najczęściej widzi się w sekcji komentarzy lub na forach. Opcja komentowania filmów, memów, zdjęć lub postów dla jednych jest szansą na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, a dla innych okazją do sformułowania niestosownych lub obraźliwych uwag. Hejt jest zatem przekroczeniem granic kulturalnej i merytorycznej krytyki. Co istotne, nie muszą być w nim obecne wulgaryzmy.

Zjawisko hejtu w sieci niestety nie jest też obce młodym użytkownikom. Według raportu EU Kids Online 1/3 nastolatków zauważa poniżające lub pełne nienawiści wpisy w internecie. Co więcej, wynika z niego też, że 9% młodych osób było ich ofiarą. Można też założyć, że odsetek ten jest wyższy, ponieważ wielu badanych nastolatków może ukrywać ten fakt, kierując się poczuciem wstydu. Potwierdza to raport Glogal Dignity, z którego wynika, że wśród nastolatków w wieku 12-14 lat odsetek hejtowanych wynosi aż 28%. Z kolei w grupie użytkowników piętnasto- i szesnastoletnich jest to aż ponad połowa badanych.

Skąd bierze się hejt?

Nie można udowodnić tego, że to warunki panujące w internecie oddziałują na użytkowników na tyle drażniąco, że ci chętniej posługują się hejtem – choć niektórzy w przestrzeni online czują się odważniej. Poniżanie i obrażanie dostrzegalne są także w świecie wirtualnym. Nie jest tak, że to jedynie sieć jest siedliskiem zła. Ono po prostu wynika najczęściej z problemów z komunikowaniem się. Zdarza się, że młodzi ludzie posługują się hejtem, nie będąc świadomymi, jak negatywnie może on wpływać na odbiorcę. Użytkownicy ci po prostu mimowolnie przenoszą złe przyzwyczajenia nabyte w środowisku, w którym przebywają.

Jakie mogą być konsekwencje hejtu?

Na najbardziej negatywne skutki hejtu w sieci narażeni są przede wszystkim najmłodsi internauci. Trudniej im sobie poradzić, gdy padną ofiarą obraźliwego lub poniżającego wpisu, ponieważ ich poczucie własnej wartości może nie być jeszcze odpowiednio ukształtowane. Przekraczająca normy krytyka może przyczynić się do problemów z samoakceptacją, autoagresją, a nawet do pojawienia się myśli samobójczych.

Jak przeciwstawiać się hejtowi w internecie?

Można wymienić kilka wytycznych, które z całą pewnością mogą pomóc zwalczać zjawisko, jakim jest hejt w internecie. Wiele z tych porad uchroni najmłodszych przed nienawistnymi treściami, a także pomoże im w bronieniu się przed nimi, gdy takie zostaną już do nich skierowane.

  • Nie lekceważ problemu hejtu – tę wytyczną można skierować szczególnie do rodziców. Nie powinni oni bagatelizować problemów i oznak, które dziecko mniej lub bardziej otwarcie sygnalizuje.
  • Nie bój się szukać wsparcia – dotyczy to zarówno dzieci, jak i rodziców. Najlepszą reakcją dziecka na hejt jest poszukanie pomocy u starszych, w tym u rodziców. Oczywiście może do tego dojść, gdy dziecko nie krępuje się opowiedzieć o swoich problemach, czyli wtedy, gdy czuje się ono komfortowo. Rodzice natomiast, usłyszawszy od dziecka o tym, że padło ono ofiarą hejtu, mogą też poprosić o pomoc psychologa.
  • Rozmawiaj i przestrzegaj przed zagrożeniami – rodzice budując ze swoim dzieckiem relację, powinni nauczyć je krytycznego spojrzenia na wszelkie media, a także zasad, jakie w nich panują. Dzięki temu młodzi internauci będą wiedzieli, jak powinni się zachowywać w sieci i z jakich treści mogą korzystać.
  • Nie hejtuj – aby tego nie robić, należy kierować się wrażliwością i empatią. Dziecko, które nie spostrzega u swych rodziców przemocowych zachowań, samo łatwiej się przed nimi uchroni.