Czy zdecydowałeś się rozpocząć pracę w domu? Może podjąłeś pracę, która pozwala na telepracę, albo podjąłeś się pracy na odległość…