Alternatywne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością zarówno w Polsce jak i na świecie. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnym wyczerpywaniu się złóż paliw kopalnych. Dużą zaletą tego rozwiązania jest także niższa lub nawet zerowa emisja zanieczyszczeń oraz mniejsze koszty eksploatacji. Podstawowymi źródłami energii odnawialnej są wiatr, słońce i woda. Jednak energię można czerpać także z innych źródeł. Jakich?

Pływy i prądy morskie

Morza i oceany pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi. Zawarte są w nich ogromne pokłady energii, które coraz częściej wykorzystuje się do produkcji prądu elektrycznego. W tym celu buduje się elektrownie pływowe i tzw. podmorskie młyny. Pierwsze rozwiązanie wykorzystuje ruch wody związany ze zjawiskiem przypływu i odpływu. Elektrownie tego typu wyposażone są w turbiny, które przez kilka godzin dziennie napędza przepływająca woda. Najpierw w czasie podnoszenia się poziomu wody, a następnie jego obniżania. Pierwszą elektrownię pływową uruchomiono w 1966 roku we Francji nad kanałem La Manche.

Z kolei podmorskie młyny wykorzystują siłę prądów morskich, która powstaje na skutek różnic w gęstości wody, ciśnienia, a także wiatru. Turbiny takiej elektrownie umieszczone są poniżej poziomu wody gdzie ruch wody jest częstszy. Znajdują się na tyle głęboko, że nie zagrażają pływającym statkom. Z kolei ruch turbin jest na tyle powolny, że nie stwarza to niebezpieczeństwa dla zwierząt mieszkających w morzach i oceanach.

Biomasa

Biomasa to odpady i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej, przemysłowej, które ulegają biodegradacji. Zalicza się do nich osady ściekowe, drewno, słomę, oleje roślinne czy odchody zwierząt. Energię z biomasy pozyskuje się w wyniku jej spalenia lub przetworzenia na paliwa ciekłe takie jak estry oleju rzepakowego czy alkohol. Biomasę można także przetworzyć na paliwa gazowe takie jak biogaz czy gaz drzewny. Główną zaletą biomasy jest łatwość jej pozyskania oraz dostępność.

Energia geotermalna

Ten rodzaj energii uznawany jest za trudny do pozyskania, ponieważ najbardziej wydajne źródła geotermalne położone są głęboko pod powierzchnią ziemi. Jednak zakłady ciepłownicze posiadają szereg zalet. Źródła ciepła nie ulegają wyczerpaniu, a ich wydajność nie zależy od warunków atmosferycznych. Ponadto geotermia nie powoduje emisji żadnych szkodliwych substancji. Energia pochodzi z gorącej wody oraz pary i najczęściej wykorzystuje się ją do ogrzewania budynków. W Polsce działają 4 zakłady tego typu, a największy z nich znajduje się w miejscowości Bańska Niżna.

Źródło: https://www.4katy.com.pl/technologia/10-rodzajow-alternatywnych-zrodel-energii