Do inteligentnych telefonów, czyli smartfonów przywykli niemal wszyscy. Jednak idea Internetu Rzeczy wykracza znacznie dalej. Urządzenia IoT mogą być niemal wszędzie, w dyskretny sposób poprawiając komfort pracy i jakość życia. Co to jest Internet Rzeczy, IoT albo IIoT? Jakie urządzenia IoT cieszą się coraz większą popularnością? Czy ma to jakiś związek z rozwiązaniami smart home, smart city?

Co to jest Internet Rzeczy w rzeczywistości?

IoT, z angielskiego Internet of Things, czyli właśnie Internet Rzeczy jest określeniem sieci przedmiotów, urządzeń IoT, które mogą komunikować się ze sobą, na przykład w sieci komputerowej czy inteligentnej elektrycznej KNX. Dzięki odpowiednio opracowanym protokołom komunikacyjnym przedmioty, a właściwie ich układy scalone i karty sieciowe wymieniają informacje o statusie, podejmowanych działaniach, poleceniach do wykonania. Urządzenia IoT ponadto mają najczęściej zapewnioną także komunikację z globalną siecią Internet, która rozszerza możliwości. Skrót IoT tłumaczony jest także jako Intelligence of Things, gdyż IoT sprawia wrażenie, że rzeczy – urządzenia, sprzęty mają własną inteligencję.

Popularne urządzenia IoT

Współczesne urządzenia IoT mogą być wyjątkowo różnorodne. Duży udział w rynku IoT mają dedykowane rozwiązania, systemy składające się z czujników i automatyki dla smart cities czy smart homes. IoT użytkowane bezpośrednio przez konsumentów to na przykład:

  • urządzenia noszone, tak zwane wearables,
  • samochody z funkcją smart, connected cars,
  • inteligentne urządzenia, sprzęty AGD,
  • inteligentne lampy, żarówki.

Rozwiązania dla konsumentów opierają się najczęściej na niewielkich systemach współpracujących z lokalną siecią komputerową oraz dedykowaną aplikacją na urządzenie mobilne.

Internet Rzeczy a idea smart home

Tak naprawdę rozpowszechnienie Internetu Rzeczy wiąże się także z systemami typu smart home. Inteligentne elementy automatyki domowej, systemy wizyjne i alarmowe, systemy czujników niemal zawsze są połączone w sieci lokalnej, mając także dostęp do Internetu. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu, przechowywaniu konfiguracji i kluczowych informacji w chmurze możliwe jest sprawdzanie stanu domu i zdalne sterowanie jego elementami z każdego miejsca na ziemi, gdzie jest Internet. Domowe sprzęty AGD oraz RTV w wersji smart to także przykłady IoT, które mogą stać się elementem złożonego systemu inteligentnego domu. Na podobnej zasadzie IoT może być wykorzystywany w systemach smart city czy usługach zdrowotnych świadczonych zdalnie.

Przemysłowy Internet Rzeczy, czyli IIoT

Rozważając pytanie co to jest Internet Rzeczy nie można nie wspomnieć o urządzeniach IIoT, Industrial Internet of Things. Jest on częścią Industry 4.0, kolejnym etapem rewolucji przemysłowej. W dużym skrócie to przełożenie idei Internetu Rzeczy na rozwiązania przemysłowe, na przykład obejmujące automatyzację produkcji czy energetyki. Tworzone są połączone ze sobą w ramach sieci czujniki, przyrządy oraz inne urządzenia, które współpracują z aplikacjami przemysłowymi. Komunikując się ze sobą, na bazie ustawionych warunków czy algorytmów działania sieć może działać w określonych sytuacjach w pełni autonomicznie.

Internet Rzeczy należy do technologii przyszłości, które powoli upowszechniają się wokół nas w mniejszym bądź większym stopniu. Korzystanie z rozwiązań związanych z tą ideą, odpowiednio dobranych i skonfigurowanych urządzeń IoT może przynieść wiele korzyści. Z tego względu warto mieć świadomość możliwości, jakie dają nowoczesne technologie dostępne praktycznie na wyciągnięcie ręki.