Obszar działania systemów klasy ERP można ustalić terminem „zarządzanie zasobami organizacji”. Obejmuje on własnym zasięgiem niewątpliwą większość przedsięwzięć, jakie zwykle odbywają się w spółce, co znaczy, iż za pomocą owego urządzenia można kontrolować i planować właściwie na każdy element jej działania. Znaczy to, iż połączone systemy ERP wymagają przede wszystkim dużej mocy szacunkowej serwerowych mikroprocesorów i dużej ilości pamięci operacyjnej. Dzieje się tak ze względu na daleko posuniętą użyteczność ERP.

Czym jest oprogramowanie ERP?

System ERP, Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie dla spółek (system aplikacji), jakiego zamiarem jest połączenie wszelkich przebiegów występujących w organizacji. Oprogramowanie klasy ERP tworzy interaktywne środowisko wspomagające biura w ocenie i zarządzaniu procesami biznesowymi, połączonymi ze wszystkimi obszarami przedsięwzięć, tj.: administrowaniem finansami oraz księgowością, środkami trwałymi itp.

Podstawowym zamiarem zastosowania systemów do zarządzania produkcją w latach 60. ubiegłego wieku była ochrona stanu zasobów. Spółki mogły pozwalać sobie wtedy na utrzymywanie wysokiego stanu zasobów, ponieważ dzięki temu mogły realizować nieprzewidywalne zlecenia oraz tymże samym utrzymywać własną konkurencyjność. Więc stare techniki zarządzania koncentrowały się na szukaniu skuteczniejszych form zarządzania ogromnymi stanami zasobów. Oprogramowanie (zwykle właściwie dopasowane) projektowane było w oparciu o standardowe założenia. Wykorzystanie systemu ERP pozwoli na bardziej skuteczne stosowanie możliwości przedsiębiorstwa. Każdy dział ma ciągły dostęp do potrzebnych danych. Dzięki temu uproszczone jest zarządzanie spółką, śledzenie aktualnych przedsięwzięć, planowanie następnych i badanie wyników. ERP usprawnia również wymianę, pobudza obsługę konsumenta i zmniejsza czas oczekiwania na realizację zamówienia bądź obsługi serwisowej.

Koszt systemu informatycznego klasy ERP

Ciężko jest ocenić koszt zastosowania systemu informatycznego. Najlepiej na to pytanie może odpowiedzieć dogłębna ocena przedwdrożeniowa, jaka pozwala na zrobienie budżetu oraz planu zastosowania. Pierwszym etapem do poznania estymacji kosztów zastosowania jest spotkanie z przedstawicielami spółki wdrażającej oraz opowiedzenie o własnych oczekiwaniach, kłopotach oraz oczekiwaniach. Na ich bazie spółka jest w stanie orientacyjnie określić stan skomplikowania projektu od strony usługowej i licencyjnej. Informacje owe pozwolą na podanie wstępnych widełek cenowych.

Więcej na stronie: https://www.spectrocolor.pl/styl-zycia/biznes-i-finanse/5-korzysci-z-systemu-erp-enterprise-resource-planning