Kancelaria notarialna jest miejscem, gdzie można załatwić wszystkie sprawy wymagające poświadczenia notarialnego. Są to zarówno proste czynności niewymagające weryfikacji i przygotowania specjalnych dokumentów, czyli  różnego rodzaju odpisy, wypisy i wyciągi, ale również bardziej skomplikowane czynności takie, jak kupno lub sprzedaż nieruchomości czy też założenie spółki.

Notariusz Warszawa Wola – najczęściej załatwiane sprawy

Większość czynności notarialnych jest dokonywana w kancelarii notarialnej, ale zdarzają się sytuacje, w których takie czynności mogą być przeprowadzane w zupełnie innym miejscu i jest to również zgodne z prawem. Wszystkie niezbędne dokumenty do wykonania czynności notarialnych powinny być dostarczane do siedziby kancelarii przed terminem sporządzania aktu notarialnego. Warto skorzystać z usług notariuszy: https://www.kancelaria-notarialna.net/, udzielają oni nieodpłatnych informacji na temat czynności notarialnych, opłat i wymaganych dokumentów. Dokonują również wszystkich czynności notarialnych, należą do nich między innymi:

  •  sporządzanie aktów poświadczenie dziedziczenia,
  •  poświadczenie zgodności odpisów i wyciągów,
  •  spisywanie protokołów,
  •  przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów i danych na informatycznym nośniku danych,
  •  sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, a także innych dokumentów.

Wydane przez notariusza poświadczenia mają charakter urzędowy, np. potwierdzenie czasu okazania dokumentu umożliwia dowiedzenie, że istniał już on w chwili, kiedy był pokazywany notariuszowi.

Notariusze Warszawa Wola – najważniejsze akty notarialne

Zazwyczaj sporządzane u notariusza dokumenty dotyczą:

  • Załatwiania spraw spadkowych, tego rodzaju sprawy prowadzone przy pomocy notariusza mogą przebiegać znacznie szybciej, eliminując konieczność prowadzenia spraw spadkowych.
  • Spraw dotyczących majątku posiadanego przez małżonków i jego podziału, notariusz sporządza umowę rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa. Akt notarialny jest również potrzebny, kiedy zachodzi potrzeba podzielenia wspólnego majątku małżonków.
  • Obrotu nieruchomościami, wszystkie czynności dotyczące prawa własności nieruchomości muszą być potwierdzone aktem notarialnym, w innym przypadku nie mają mocy urzędowej.

Notariusz Warszawa Wola to odpowiednie miejsce to załatwiania wszystkich spraw dotyczących prawa własności. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby biorącej udział w czynności notarialnej uniemożliwia stawienie się osobiście, notariusz może sporządzić akt notarialny poza kancelarią.