Rozwój badań marketingowych pozwala na coraz lepsze i sprawniejsze pozyskiwanie informacji od konsumentów. Właściwa analiza przeprowadzonych badań zmniejsza także ryzyko związane z podejmowanymi przez firmę decyzjami. Jest to bardzo ważne ze względu na satysfakcję klientów oraz wizerunek danej marki. Jakie zatem możemy wyróżnić rodzaje badań marketingowych? Podpowiadamy.

 

Czym są badania marketingowe?

Badania marketingowe określane są jako pozyskiwanie oraz analizowanie dostępnych danych, które dotyczą konkretnych grup reprezentacyjnych respondentów. Na ich podstawie łatwiejsze jest bardziej trafne podejmowanie decyzji, które będą tyczyć się szeroko pojętych działań marketingowych. Podstawowe rodzaje badań marketingowych można podzielić ze względu na wykorzystaną metodologię badawczą. Warto jednak mieć na uwadze, że wybierając typy takich badań, należy kierować się przede wszystkim charakterem danych, które zamierzamy zdobyć.

Do obszarów badań marketingowych możemy zaliczyć prognozowanie trendów sprzedażowych, diagnozowanie problemów, a także wyjaśnianie przyczyn spadków sprzedaży oraz zmian, które dotyczą zapotrzebowania na konkretne produkty oraz usługi. Ciekawe wyniki można otrzymać również z określania optymalnych kierunków rozwoju marki. Warto podkreślić, że właściwie dobrany rodzaj badań marketingowych, podobnie jak wykorzystane metody, powinien być dostosowany do podejmowanej problematyki badawczej.

Jakie są typy badań marketingowych oraz ich cechy?

Klasyfikację badań marketingowych możemy podzielić przede wszystkim na ilościowe oraz jakościowe. Taki podział wynika wprost z wybranej metodologii. Pierwsze z nich odpowiadają na pytanie: ile? Z kolei badania jakościowe wyjaśniają, dlaczego dany proces zaszedł. Oznacza to tyle, że badania ilościowe dostarczają danych w postaci liczb, a badania jakościowe pozwalają lepiej zrozumieć motywacje, poglądy oraz postępowanie wybranej grupy konsumentów.

W momencie analizowania cech badań marketingowych warto jest zwrócić uwagę na ich regularność. Wszelkie zaniedbania w tej kwestii często doprowadzają do przeoczenia potrzeby zmian, co może mieć bezpośredni wpływ na konsekwencje finansowe oraz wizerunkowe. Wybierając bowiem temat badania marketingowego trzeba zwrócić uwagę na stosowalność pozyskanych danych. Wyniki powinny faktycznie wspierać podejmowanie decyzji biznesowych i być po prostu przydatne dla przedsiębiorców. Można do nich zaliczyć chociażby badania ankietowe, takie jak PAPI, CAWI czy CATI.