Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń medycznych umożliwia udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przebieg będzie w pełni bezpieczny dla pacjenta. Dotyczy to również sprzętu stomatologicznego, który podlega regulacjom prawnym dotyczącym jego przeglądów i serwisowaniu. Jakie instrumentarium stomatologiczne wymaga regularnej kontroli technicznej? Jak często sprzęt stomatologiczny należy poddawać serwisowaniu?

Regularne serwisowanie sprzętu dentystycznego

Każde urządzenie medyczne posiada instrukcje użytkowania, która w konkretny sposób określa częstotliwość wykonywania niezbędnych przeglądów technicznych. Regulacje te są zależne od producenta danego urządzenia, natomiast konsekwencje związane z nieprawidłowym działaniem unitów, kompresorów i aparatów rentgenowskich oraz potencjalnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta ponosi operator urządzenia. Z tego powodu aktualny przegląd pozwala na bezpieczne świadczenie usług stomatologicznych i uniknięcie wysokich kosztów wypłaty odszkodowań w niektórych przypadkach.

Kto może wykonać przegląd techniczny sprzętu stomatologicznego?

Serwisowaniem urządzeń medycznych zajmują się firmy, które są wyspecjalizowane w dokonywaniu napraw, sprawdzaniu stanu technicznego oraz wymianą uszkodzonych elementów aparatury stomatologicznej. Oferta tego typu serwisów obejmuje bardzo często również konsultacje dotyczące konserwacji narzędzi, montażu oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych napraw, które zawarte są w umowie gwarancyjnej. Z dokładną ofertą Dental Excellent, czyli autoryzowanego serwisu sprzętu stomatologicznego obecnego na rynku już od wielu lat, można zapoznać się pod adresem internetowym https://www.dentalexcellent.pl/.

Jakie elementy wyposażenia gabinetu dentystycznego podlegają przeglądom?

Procesowi serwisowania może podlegać każdy rodzaj aparatury medycznej, w którą wyposażona jest klinika lub prywatny gabinet. Lista ta obejmuje między innymi unity stomatologiczne, systemy ssące, aparaty rentgenowskie oraz kompresory. Większość narzędzi wielokrotnego użytku podlega gwarancji producenta, jednak w przypadku starszej aparatury możliwe jest również wykonanie przeglądu po zakończeniu obowiązującej gwarancji. Kierując się wyborem serwisu sprzętu medycznego warto zdecydować się na firmy, które dokonują napraw i wymian zgodnie z oficjalnymi zaleceniami producenta. Poprawność wykonania przeglądu i regularne serwisowanie są bowiem gwarancją właściwego funkcjonowania aparatury, która dzięki temu może być wykorzystywana w danym gabinecie przez wiele lat.